Protocol Corona Sheabalans

1. Wij masseren alleen als wij zelf ook gezond zijn. Dat wil zeggen: wij (of onze gezinsleden) vertonen geen symptomen passend bij een COVID-19 infectie (neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts). Bij eventuele symptomen zijn wij tenminste 24 uur klachtenvrij voordat wij weer behandelen. Indien er een besmetting is aangetoond met COVID-19 zullen wij pas weer werken als we tenminste 2 weken klachtenvrij zijn.

2. De praktijkruimte voldoet qua hygiëne aan de algemene richtlijnen voor huisartsen en de verloskundigenpraktijk (https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-infectiepreventie-de-huisartsen-en-verloskundigenpraktijk)

3. In het kader van het voorkomen van COVID-19 besmettingen, treffen wij extra hygiënische maatregelen.

  • Materialen die slecht schoon zijn te maken of niet voor de behandeling nodig zijn worden uit de behandelruimte verwijderd.
  • Dagelijks worden de vloeren en oppervlakten schoongemaakt.
  • Na iedere cliënt wordt alcohol schoonmaak uitgevoerd voor alle aanraak-vlakken (zoals deurkrukken)
  • Na iedere cliënt wordt de ruimte goed geventileerd door ramen en deuren open te zetten.
  • Alle materialen die gebruikt worden, worden per cliënt schoon gepakt en in de kookwas gewassen (handdoeken en hoezen op behandeltafels, etc.).

4. Wij bepalen voorafgaande aan het maken van een afspraak of behandeling in de praktijk mogelijk is. Het resultaat van dit overleg wordt vastgelegd in het klanten-dossier.

Wij behandelen: 

  • personen zonder symptomen passend bij COVID-19, waarvan ook de gezinsleden geen symptomen vertonen (neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts) 
  • personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn
  • personen niet behorende tot de onderscheiden ‘kwetsbare groepen”, dus zonder verhoogde kans op infectie

5. Wij bevestigen de gemaakte afspraak en nemen in de afspraakbevestiging de bepaling op dat met het maken van de afspraak de cliënt kennis heeft genomen van het opnameprotocol en zich met de bepalingen hierin akkoord verklaart.

6. Wij vragen cliënten in principe alleen naar de praktijk te komen. Zij kunnen bij aankomst direct doorlopen naar de behandelruimte. De cliënt ontmoet geen gezinsleden op weg naar de praktijkruimte.

7. Wij vragen cliënten bij het maken van de afspraak om een eigen waterflesje mee te nemen gevuld met water,

8. Wij vragen cliënten bij binnenkomst in de praktijk of zij zich gezond voelen. Personen die op het moment van de sessie aangeven zich onwel voelen zullen niet behandeld worden.

9. De cliënt wast zijn/haar handen bij binnenkomst. Wij schudden geen handen en geven geen knuffels.

10. Bij binnenkomst, vertrek en tijdens het voor- en nagesprek behouden wij altijd een afstand van minimaal 1 ½ meter afstand tot de cliënt. 

11. Voorafgaand aan de massage en na de massage wassen wij onze handen volgens de richtlijnen van het RIVM.

12. Wij dragen desgewenst extra mondbescherming (op vrijwillige basis).

13 Wij sturen cliënten een betaalverzoek of u stopt gepast geld in een envelop en legt deze in de praktijk neer.

14 Wij rekenen geen annuleringskosten.

Zolang er extra beschermingsmaatregelen getroffen moeten worden, kunnen cliënten op elk moment de afspraak afzeggen.

15. Bij het maken van afspraken informeren wij onze cliënten actief over deze condities. Wij sturen deze bij het bevestigen van onze afspraak mee en plaatsen het document op onze website.

16. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele besmettingen.

In het licht van onze garantie dat wij er alles aan zullen doen om besmettingen te voorkomen en de onzekerheden die er nog bestaan over de wijze van overdragen van het virus accepteren wij geen aansprakelijkheid voor het na de behandeling ontstaan van eventuele gezondheidsschade als gevolg van een Corona-besmetting.