Privacyverklaring Sheabalans

Algemeen

Sheabalans is een professioneel centrum dat zich bezighoudt met de gezondheid van lichaam en geest door voeding en massage. Sheabalans bestaat uit zowel een praktijk voor massagetherapie als uit een catering gespecialiseerd in Ayurvedische maaltijden.

Sheabalans neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan.

Verzamelen van informatie

Indien u bij Sheabalans een massagebehandeling wilt ondergaan, verwerken wij persoonsgegevens over u. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Sheabalans verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals over uw gezondheid. Voor het verwerken van deze gegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Gebruik van informatie

Sheabalans verwerkt uw gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

  • Om een massagebehandeling te geven, die is afgestemd op uw persoonlijke situatie
  • U te informeren over onze diensten en producten en eventuele wijzigingen daarin
  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  • Om de betaling te kunnen afhandelen

Sheabalans zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van drie jaar na de laatste behandeling.

Doorsturen van informatie

Sheabalans deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sheabalans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websitebezoek

Sheabalans gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Opslag van gegevens

Sheabalans gebruikt voor haar cliënten van de massagepraktijk een digitaal intake formulier. Op dit intakeformulier worden naast de persoonsgegevens (voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum), medische gegevens, informatie over de (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten verwerkt. Bij elke volgende afspraak worden deze digitale intake formulieren aangevuld met aantekeningen over het verloop van de behandelingen en eventuele veranderingen en/of bijzonderheden met betrekking tot de gesteldheid van de cliënt.

Alle digitale intake formulieren worden bewaard op een met een wachtwoord beveiligde computer. Tevens zijn alle intake formulieren van cliënten en een database bestand met namen en e-mailadressen apart beveiligd met een wachtwoord. De wachtwoorden van alle bovengenoemde documenten met persoonsgegevens zijn alleen bekend bij en toegankelijk voor de eigenaar van Sheabalans, Karin Bouwknegt.

Beveiliging

Sheabalans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via karin@sheabalans.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar karin@sheabalans.nl Sheabalans zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Sheabalans, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Kopjeskampen 6

Postcode en plaats: 1251 HX Laren

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 67625185

Telefoonnummer: 06-51312468

E-mailadres: karin@sheabalans.nl